Loading Events
Ceilidh at the Silk Mill

Pentennyn

Pentennyn. A folk quartet, Pentennyn mainly sing and play songs and melodies from the Welsh tradition but also from other origins. Pentennyn enjoy singing their lively arrangements of the familiar and new and are also an expert twmpath (barn dance/ceilidh) band. Many instruments, many voices, many traditions, Pentennyn are lively and entertaining.

And for those who need it in Welsh…

Pentennyn. Pedwarawd gwerin yw Pentennyn sy’n canu a chwarae caneuon ac alawon yn bennaf o’r traddodiad Cymreig ond hefyd o darddiadau eraill. Mae Pentennyn yn mwynhau canu eu trefniadau bywiog o’r cyfarwydd a’r newydd ac maen’t hefyd yn hen lawiau ar gadw twmpath. Aml offerynnol, aml leisiol ac aml ddiwylliannol, mae Pentennyn yn hwyliog a diddannol.